bodu.com

网站编辑博客

正文 更多文章

董向前:董氏企业博客行为公约[草案]

第一条           诚实守信,不欺诈,不恶搞;
第二条           敢于承担责任,不推委,不塞责;
第三条           轻名利重友情,珍惜现在,不做伤害博友感情与名誉的事情;
第四条           以国家大义为重,不做有损于国格的事情;
第五条           提倡实名博客,不做有损于名誉的事情;
第六条           维护企业博客网的声誉,维护全体博人的利益;
第七条           爱憎分明,有立场,有个人正确的价值取向;
第八条           不恶意攻击网络和博主网页;
第九条           不恶语写博文和留言与评论;
第十条           做好主人当好管家。
 
分享到:

上一篇:王其寒:突破博客圈限制的技巧

下一篇:董向前:百度搜索个人实名博客企博的互

评论 (1条) 发表评论

发表评论
验证码